Objednn knky je snadn. Vyberte si zp?sob dodn, vypl?te formul? a odelete jej.

a) Na dobrku. Cena knihy 299 + 100 K? potovn a baln.

b) Doporu?en?. Cena knihy 299 + 60K? potovn a baln. Po platb? cel ?stky na ?et 103385310/0300.

C) Osobn vyzvednut vPraze. Ktomu prosm vypl?te sv?j poadavek ve formul?i, v?etn? telefonickho spojen a my se Vm ozveme zp?t.

 
...